Quiz: Bạn có phải "fan cứng" của OTĐ?

Những câu hỏi để tìm hiểu thêm về tổ đội "nón vàng" đang rất được yêu thích của nhạc Rap.

picture

1. Tổ đội OTĐ thành lập vào năm bao nhiêu nhỉ?

A

2011

B

2012

C

2013

D

2014

picture

2. OTĐ là viết tắt của?

A

Ở Tây Đô

B

Ô Tới Đây

C

Original Tây Đô

D

Ơ Tui Đây

picture

3. OTĐ được gọi là "tổ đội nón vàng". Vậy tổng cộng, các thành viên của OTĐ đã thu về bao nhiêu chiếc nón vàng tại Rap Việt?

A

8

B

9

C

10

D

11

picture

4. Ai được xem là rapper "điệu" nhất của OTĐ

A

Seachains

B

Ricky Star

C

Obito

D

Lăng LD

picture

5. Thành viên nhỏ tuổi nhất của OTĐ là?

A

Obito

B

Seachains

C

Phú Nhỏ

D

Summer Vee

picture

6. Thành viên nào của OTĐ đã đứng ra lập công ty riêng?

A

Ricky Star

B

Seachains

C

Lăng LD

D

Terry Hồ

picture

7. Một hình ảnh rất thường xuyên xuất hiện trong các bản Rap của OTĐ là?

A

Viên kim cương

B

Viên cà rá

C

Viên ngọc trai

D

Viên lục bảo

picture

8. Một cái tên từ Rap Việt rất có khả năng sẽ gia nhập OTĐ là ai?

A

Mai Âm Nhạc

B

Phaos

C

Blacka

D

Freaky

Kết Quả

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn

Ricky Star xứng danh "máy bào" của tổ đội OTĐ

Obito sáng như viên cà rá cùng OTĐ và sự hài lòng của Binz

Tổ đội "nón vàng" OTĐ - Những gã trai miền Tây máu chiến

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ