#Nathan Lee - Ngọc Trinh

4 Bài viết

Nathan Lee quyết "giữ rịt" mặt nạ tại sự kiện, lý do là gì?

Nathan Lee nhanh chóng bắt sóng và "khịa" vội màn mua gương giả của Ngọc Trinh

Thấy Ngọc Trinh lại bán hàng online, Nathan Lee nhắc lại vụ trộm bạc tỷ