#MV nào ở Việt Nam đạt tỷ view

1 Bài viết

"Hiện tượng nhạc chế" Di Di đau xót tưởng nhớ người cha quá cố