#mua bán động vật hoang dã

1 Bài viết

Bất bình trước hành động mua bán động vật, Chảo Yến lên tiếng: 'Không mua động vật hoang dã kể cả để phóng sinh'