Một đại học tại TP. HCM tạo điều kiện cho sinh viên về Tết sớm

Trước và sau Tết Nguyên đán 2023, Đại học Kinh tế TP. HCM sẽ giảng dạy trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên trong việc đi lại, vui chơi đón Tết.

Ngày 27/10, Đại học Kinh tế TP. HCM ra thông báo giảng dạy, học tập hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết âm lịch. Theo đó, kể từ năm 2023, giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo tại TP.HCM và các địa phương thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước và sau Tết.

Cụ thể, dịp Tết Quý Mão 2023, từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023 (tuần lễ ngay trước Tết) và từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023 (tuần lễ ngay sau Tết) sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo thời khóa biểu đã sắp xếp.

mot dai hoc tai tp hcm tao dieu kien cho sinh vien ve tet som - anh 0
Nhà trường yêu cầu giảng viên trực tiếp thông báo cho tất cả người học theo địa chỉ email của người học thông qua Portal của giảng viên.

Đối với các lớp học phần mà đặc thù môn học hoặc phần nội dung chương trình không phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến, giảng viên sẽ thống nhất với người học về hình thức và thời gian giảng dạy, học tập nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đào tạo.

Khi chọn hình thức học tập trung, giảng viên gửi thông tin gồm tên học phần, mã lớp học phần, thời gian thực hiện về trường để được phục vụ.

Nhà trường đề nghị các trưởng khoa, viện đào tạo triển khai cho giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng), các trưởng đơn vị quản lý đào tạo thông báo đến viên chức, người học biết để thực hiện.

Năm nay, học sinh TP. HCM nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ 18/1/2023 tức 27 tháng Chạp đến hết ngày 26/1/2023 tức ngày 5 tháng Giêng. Ngày 18/1 trùng với thứ Tư, ngày 26/1 là thứ Năm. Như vậy, học sinh TP. HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Thông báo này được nhiều sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM đồng tình ủng hộ.

"Vậy là được về quê ăn Tết sớm với ba mẹ rồi, hạnh phúc quá, em cảm ơn trường" - một sinh viên bình luận bên dưới thông báo.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ