#MC rap việt

2 Bài viết

Trấn Thành được kì vọng là MC Rap Việt

Trấn Thành thông báo Rap Việt quay trở lại, Thành Cry cũng vậy!