#Lily Coillins

2 Bài viết

Emily In Paris 2: Thời trang hào nhoáng, phô trương nhưng có ý nghĩa hơn mùa 1?