#knowing bros

2 Bài viết

Cứu rating, show lâu năm của Hàn Quốc phải đổi giờ phát sóng liên tục

2 thành viên Super Junior kể xấu nhau trên show, tiết lộ thói quen tiêu tiền gây bất ngờ