#Huỳnh Nguyễn Mai Phương học vấn

2 Bài viết

Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Bảo Ngọc đều đang theo học ở nơi đình đám này

Bị nghi ngờ học vấn, Hoa hậu Mai Phương đáp trả thế nào?