#homestay Đà Lạt

2 Bài viết

Homestay sáng chế ra điều này để phục vụ các 'khách yêu' khiến ai cũng khen lấy khen để

mới nghe nói: Homestay Đà Lạt bị du khách bóc phốt vì thái độ "lươn lẹo"