#homestay Đà Lạt bị bóc phốt

1 Bài viết

mới nghe nói: Homestay Đà Lạt bị du khách bóc phốt vì thái độ "lươn lẹo"