#Học sinh TPHCM được hỗ trợ test nhanh covid-19

1 Bài viết

TP. HCM cấp kit test nhanh Covid-19 cho các trường học