Logo VieZ

#học quân sự online

2 Bài viết

Sinh viên NEU phải học dưới tiết trời 10 độ, F0, F1 nhiều đếm không xuể?

Sinh viên NEU phải học dưới tiết trời 10 độ, F0, F1 nhiều đếm không xuể?

Vấn đề|22.02.2022
Kỳ học quân sự trước đây - bây giờ: Gấp chăn vuông vức... online qua màn hình?

Kỳ học quân sự trước đây - bây giờ: Gấp chăn vuông vức... online qua màn hình?

Vấn đề|03.09.2021

Siêu Hot

menu