#Hoàng Hà (Dao Ánh)

3 Bài viết

Hoàng Hà: ''Không diễn gì ở Em Và Trịnh''

Khi các "nàng thơ" trong Em Và Trịnh hát nhạc Trịnh

Diễn viên Hoàng Hà (Dao Ánh) của Em Và Trịnh bị tố “trà xanh, lượn lẹo"?