Logo VieZ

#Haidilao bị phốt vì món thịt bò rởm

1 Bài viết

Haidilao tiếp tục bị phốt với món thịt bò “Tào Tháo đuổi”

Haidilao tiếp tục bị phốt với món thịt bò “Tào Tháo đuổi”

Vấn đề|13.08.2022

Siêu Hot

menu