#giá của xiên bẩn

1 Bài viết

'Xiên bẩn' món ăn nghe tên đã 'không sạch' nhưng được netizen 'mê mệt'?