#Erik tụ tập thu âm

2 Bài viết

Erik chính thức lên tiếng về chuyện vi phạm giãn cách xã hội để quay MV

Rò rỉ tin nhắn quản lí thanh minh chuyện ERIK bất chấp đi thu âm giữa mùa dịch