#đồ đi cháy phố

1 Bài viết

Cháy phố - cụm từ để chỉ các "dân chơi"?