Logo VieZ

#Diễn viên Kim Tuyến

4 Bài viết

Kim Tuyến mang quá khứ làm kẻ thứ 3 vào phim của Lý Nhã Kỳ: Kịch tính hơn chuyện tình với Huy Khánh?

Kim Tuyến mang quá khứ làm kẻ thứ 3 vào phim của Lý Nhã Kỳ: Kịch tính hơn chuyện tình với Huy Khánh?

Tình sử của Huy Khánh

Tình sử của Huy Khánh

Sao Việt|06.05.2022
Huy Khánh nói gì khi Kim Tuyến thẳng thắn từng là người thứ 3, yêu anh mù quáng và anh thì... luôn thể hiện độc thân?

Huy Khánh nói gì khi Kim Tuyến thẳng thắn từng là người thứ 3, yêu anh mù quáng và anh thì... luôn thể hiện độc thân?

Sao Việt|05.05.2022

Siêu Hot

menu