Đề và đáp án tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc gia 2022

Dưới đây là đáp án tham khảo được cập nhật liên tục môn Tiếng Nhật - bài thi Ngoại ngữ khép lại kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022.

Chiều ngày 8/7, hơn 1 triệu sĩ tử đã bước vào ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 với bài thi môn ngoại ngữ (trong đó có tiếng Nhật).

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đề thi môn tiếng Nhật mã đề 505 

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đề thi môn tiếng Nhật mã đề 523 

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
Nguồn: daruma nihongo

Dưới đây là đáp án môn Tiếng Nhật được cập nhật liên tục:

Đáp án mã đề 523

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
Theo Vn.doc

Đáp án mã đề 502

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
Theo Vn.doc

Đáp án mã đề 505 

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
Theo Vn.doc

Đáp án mã đề 501

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0
Theo Vn.doc

Đáp án mã đề 510

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đáp án mã đề 503

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đáp án mã đề 504

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đáp án mã đề 507

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đáp án mã đề 508

de va dap an tham khao mon tieng nhat thpt quoc gia 2022 - anh 0

Đáp án tham khảo đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 tất cả mã đề

CẬP NHẬT: Đáp án tham khảo đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 tất cả mã đề

Đáp án đề thi môn Ngữ Văn THPT Quốc gia 2022 từ thầy Phạm Minh Nhật

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ