#Đạt G Du Uyên chia tay

3 Bài viết

Tại - Đạt G nói về những ồn ào liên quan đến Du Uyên: 'Không ảnh hưởng gì đến tôi cả'

Reply Hai Không Hai Một: Showbiz Việt và những cặp đôi đường ai nấy đi

Một ổ bánh mì, hai drama "chấn động", nguyên nhân đều vì người thứ ba?