#đặc cách xét tốt nghiệp

3 Bài viết

Một số trường đại học công bố điểm chuẩn dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp sẽ thi đánh giá năng lực vào giữa tháng 9

TP.HCM sẽ đặc cách xét tốt nghiệp cho 3.234 thí sinh vì không thể tổ chức kỳ thi đợt 2?