#clip trưởng trạm y tế hải dương chửi bới cô gái

2 Bài viết

Kỷ luật Trưởng trạm y tế mắng nhiếc cô gái F0 đến xin giấy cách ly

Mới nghe nói: Cô gái F0 bị trưởng trạm y tế lăng mạ khi đến xin giấy cách ly khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng