#Chuyện tình cá điêu hồng

2 Bài viết

Nhật Kỳ (Naki) có động thái mới: Muốn chấm dứt cuộc đời, nhưng netizen tố... làm màu

Từ cuộc chia tay bão tố của Miwan và Naki: Được và mất những gì?