#Chim quý trong lồng

3 Bài viết

Bị chỉ trích khi đóng nữ chính MV, Lê Bống nói: "Tôi vừa ra khỏi chiếc lồng"

Có một "Chim quý trong lồng" phiên bản da diết hơn từ Văn Mai Hương

Lý do Văn Mai Hương hát chính nhưng lại không xuất hiện trong MV "Chim quý trong lồng"?