#Chau Kim Sang bị ung thư

4 Bài viết

Gặp chị ruột Chau Kim Sang, em ấy nói... "Nếu em có đi xa, dặn mẹ đừng khóc nghen chị ba"

Đám tang Chau Kim Sang: Gia đình túc trực đầy đủ, bố mẹ "ráng không khóc cho con nó đi yên lòng"

Chế Nguyễn Quỳnh Châu có ngay hành động lấy điểm trước thềm Miss Grand Việt Nam 2022

Lan truyền thông tin Chau Kim Sang bị ung thư giai đoạn cuối, hiện đang nửa mê nửa tỉnh