#Cave syndrome

1 Bài viết

"Nỗi sợ trong hang động" - đi ra ngoài sau giãn cách xã hội, trùng bước không dám?