#BTV Hoài Anh ngừng dẫn thời sự

2 Bài viết

BTV Hoài Anh nhận mình có một gia thế khủng, tự hào kể về '20 năm bạc trắng ước mơ của bố'

Đã biết BTV Hoài Anh thuộc về đâu sau khi rời Thời Sự 19h