#bộ đội Ký ức vui vẻ

1 Bài viết

Xúc động hình ảnh những "bông hồng thép" xuất hiện trên Ký Ức Vui Vẻ