#bạn gái Kim Jong Kook

3 Bài viết

Từng này bằng chứng thì chị Yoon Eun Hye phủ nhận từng hẹn hò anh Kim Jong Kook cũng bằng thừa

Kim Jong Kook (lại) được mai mối với sao nữ, lần này đã thành công?

Kim Jong Kook: 'Bạn gái mà mặc hở quá sẽ thành địa ngục với tôi'