#bác sĩ online khoe bằng giả trên tiktok

1 Bài viết

Mức án nào dành cho bác sĩ sử dụng chứng chỉ hành nghề giả?