#ảnh lúc nhỏ của rapper

2 Bài viết

Tết Việt trong mắt rapper 10 tuổi

Rap Việt mùa 2: Từ bé Blacka đã "on the mic" rồi