Logo VieZ

#Adele comeback

6 Bài viết

Xem lại 4 single mở đường của các album Adele: Hành trình từ 'Hoạ mi nước Anh' thành siêu sao toàn cầu

Xem lại 4 single mở đường của các album Adele: Hành trình từ 'Hoạ mi nước Anh' thành siêu sao toàn cầu

Nhạc Việt|16.10.2021
5 phút sáng nay với Adele

5 phút sáng nay với Adele

Nhạc Việt|15.10.2021
Adele: 'Có tất cả không có nghĩa là có tất cả'

Adele: 'Có tất cả không có nghĩa là có tất cả'

Nhạc Việt|08.10.2021
Đây rồi thông tin về single mở đường album 30 Adele: 'Nghe teaser đã thấy uy tín'

Đây rồi thông tin về single mở đường album 30 Adele: 'Nghe teaser đã thấy uy tín'

Nhạc Việt|05.10.2021
Chuyện gì thế này: Số 30 xuất hiện khắp thế giới, người mộ điệu réo gọi Adele?

Chuyện gì thế này: Số 30 xuất hiện khắp thế giới, người mộ điệu réo gọi Adele?

Nhạc Việt|03.10.2021
2 tỷ views chỉ là phù du: Youtube khẳng định Adele tự tay xóa MV rồi!

2 tỷ views chỉ là phù du: Youtube khẳng định Adele tự tay xóa MV rồi!

Nhạc Việt|18.01.2021

Siêu Hot

menu