#16 memories

3 Bài viết

16 Memories lần đầu bị từ chối nhận ảnh, nghe lý do ai cũng thấy chạnh lòng

16 Memories - Đi tìm truyện cổ giữa đời thường

Social Star truyền cảm hứng tích cực trong thời gian giãn cách