#YouTuber Vừng

3 Bài viết

Khi các "chiến thần ngoại ngữ" gặp nhau, netizen phải thốt: Hội đồng tối cao thống trị ngôn ngữ là đây!

Vừng lần đầu công khai người thương, netizen tan chảy vì quá dễ thương

Social Star từng bị nói "nhà giàu, kênh kiệu" khó khăn thế nào trên đất Mỹ?