#Vietnam Next Top Model

3 Bài viết

Dàn "black - list model" bị cấm diễn chấn động năm nào

Khi "tâm thiện lành" đi thi: Bị chửi hội đồng vẫn không thái độ

Cách học trò Hà Anh chiếm spolight ở sự kiện