#u23 Việt Nam dính chấn thương

1 Bài viết

Thể lực có phải là “bài toán” nan giải của U23 Việt Nam hiện giờ?