#từ thiện lũ miền Trung

1 Bài viết

"Ai chứng minh mình ăn chặn 1 đồng của bà con... mình sẽ tặng luôn 24 tỷ" - Bình luận của MC Phan Anh bỗng dưng lại hot