#Tư Dũng Trọng Ỉn

2 Bài viết

Xa nhau chỉ 3 ngày, Bùi Tiến Dũng lưu luyến Đình Trọng mãi không rời