#trang phục dân tộc Kim Duyên

3 Bài viết

Trang phục dân tộc của các đại diện Việt Nam tại quốc tế ngày càng “lên trình”

Kim Duyên xử lý “Hùng ca biển cả” nặng gần 30 kg thế nào?

Kim Duyên hé lộ trang phục dân tộc Miss Universe 2021, đậm nét văn hóa miền Tây sông nước