#TP.HCM miễn học phí

4 Bài viết

Chính thức: TP.HCM miễn học phí học kỳ II cho học sinh trường công lập

Dự kiến học sinh TP.HCM được miễn học phí học kì II

Nhiều trường Đại học tại TP.HCM hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên mùa dịch

Học sinh công lập và ngoài công lập tại TP.HCM được hỗ trợ 100% học phí