#Tính tốt người Việt

1 Bài viết

Ra mắt sách 'Tật xấu người Việt' của nhà văn Di Li