#Thúy Ngân pha nước chanh

1 Bài viết

'Bartender Thúy Ngân' từng làm một ly nước chanh với công thức lạ lắm!