#Thẩm Tiểu Đình

3 Bài viết

Ai sẽ là center KEP1ER sau 1 tháng fan tranh giành "sứt đầu mẻ trán"?

Liên tiếp đứng no.1 C-Group và giờ là dẫn đầu cả Girls Planet 999, Thẩm Tiểu Đình là ai?

Gây tranh cãi vì visual, cô gái vẫn được dàn thí sinh nữ Girls Planet 999 bầu chọn đẹp nhất