Tại sao Apple Watch lại có hình vuông trong khi cả thế giới còn lại dùng kiểu thiết kế mặt tròn?

Minh Anh|

Apple cho rằng các nội dung được hiển thị trên màn hình vuông sẽ tối ưu tốt hơn so với hình tròn.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.