logo future

Tại sao Apple lại không làm Smart TV, trong khi Steve Jobs có cả hãng phim hoạt hình PIXAR?

Khánh Trang|

Apple có mọi thứ nhưng lại không có TV. Với công nghệ của Apple dư sức tạo nên TV thông minh nhưng họ vẫn không làm.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.