logo future

Tại sao 1% pin của iPhone thường rất "trâu bò", rất là "anh đi qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân"?

Khánh Trang|

Từ 100% đến 90% thì pin xuống rất nhanh, còn 30% đến 20% thì rất lâu. Đến 1% thì ngỡ như là "bất tử".

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.