#tài sản của Sam

2 Bài viết

"Buồn cho cái nghề của mình", câu nói than thân, chát chúa từ Sam

Sam: "Không hiểu sao người đẹp nào thành công cũng bị nói có đại gia?"