#song luân 7 nụ cười xuân

2 Bài viết

Vừa trở lại "7 Nụ Cười Xuân", Thúy Ngân đã "cà khịa" Song Luân

Song Luân tiết lộ điều thay đổi khi đi ghi hình trở lại sau dịch