#Sky Tour của Sơn Tùng

3 Bài viết

Sơn Tùng M-TP xác nhận làm Sky Tour 2024

Fan "lụi tim" nghe lại 36 giây ngọt ngào từ Sơn Tùng: "Anh đang đến bên em đây!"

Album Sky Tour của Sơn Tùng M-TP đạt #2 iTunes Ấn Độ